Nye leiligheter i Kvalvikbakkan i sol og snø

Knarrlagsund oppleves av flere og flere som et førstevalg, også som bosted. Næringslivet og aktivitetsnivået på Hitra tiltrekker seg stadig nye arbeidstakere fra hele landet.

En helt ny type bolig i Knarrlagsund.

Oppføringen av tremannsboligen i Kvalvikbakkan i 2017 avdekket et behov for en type boliger vi ikke tidligere har sett i Knarrlagsund. Vi planlegger å bygge flere av denne typen i nær framtid. Det er god etterspørsel etter mindre enheter med et minimalt vedlikeholdsbehov.

Det vi opplevde i Kvalvikbakkan var også at de nye utlånsbestemmelsene kredittinstitusjonene er pålagt, gjør at enslige og særlig unge ikke får finansiert sin egen bolig. I et marked der utleieprisene tilsvarer boligkjøp, og prisnivået på brukte boliger tilsvarer nybygg, ønsker vi å tilby nye nøkkelferdige kvalitetsboliger til en pris banken sier ja til. Dette vil i realiteten si at en innflyttingsklar selveier treroms rekkehusleilighet vil koste fra kr 1.970.000,-. Tomteområdet er sørvendt, solrik med utsikt sentralt i Knarrlagsund, med gangavstand til butikk, Knarren og oppvekstsenter. Vi kan også tilby leie før eie-ordning på noen av boligene.

bilde av Knarrlagsund med oransje pil mot Kvalvikbakkan

Bare leiligheter?

Det er fortsatt klassiske eneboliger det bygges mest av i Knarrlagsund, selv om form planløsninger viser en tydelig vridning mot et mer moderne uttrykk. I vårt tomteområde i Knarrlagsund har vi selvfølgelig også eneboligtomter for salg. Her tilbyr vi en partnerhandel med lokale aktører, som gjør at de ansvarlige entreprenørene er til stede også etter at byggeperioden er over. Dette oppleves av kunden som en stor trygghet i en prosess som ellers ofte kan virke overveldende og uoversiktlig. Vi er også opptatt av at prisen skal inkludere alt. Ingen overraskelser!