Utkledd-til haloween Knarrlagsundet

Fjellværøy ungdomslag eier og forvalter ungdomshuset Strandheim som ligger idyllisk til ved Fjellværsbukta på Fjellværsøya. Huset har i det siste vært under oppussing. Fasaden er malt og kjøkkenet er utbygd. Ferdigstillelse av kjøkken skjer høsten 2014. Laget driver i hovedsak aktiviteter rettet mot barn og unge. Vi arrangerer karneval, halloweenparty, St. Hans og juletrefest som faste aktiviteter. I samarbeid med Nirvi Bennich fra Danmark holder vi malekurs for barn på sommeren. Neste kurs blir sommeren 2015. Kurset anbefales på det sterkeste. Nirvi er fantastisk flink med barna. I tilknytning til barnekurset, avholdes også malekurs for voksne. Barneaktivitetene kaster ikke mye av seg. Vi haloween på Knarrlagsundetarrangerer derfor loppemarked årlig for å dekke driftsutgiftene med huset. Vi har en årlig medlemsfest i form av kurvfest på høsten. Lagets mål er å ta vare på Strandheim, gjøre huset kjent som et fint lokale for diverse arrangementer, opprettholde og utvikle aktivitetene rettet mot barn og unge. Ta gjerne kontakt med oss hvis du vil leie huset.