Jente gjør seg klar til å skyte på Fjellvær skytterlag

Fjellværøy Skytterlag har tilhold på Aksetdalen Skytebane på Fjellværøy. Der har vi skytterhus, med innendørs luftgeværbane som benyttes på høst/vinter/vår. På vår utendørs bane har vi godkjent anlegg på 100m, 200 meter og 300 meter. Vi har elektroniske skiver på 100 meter og 200 meter. Vi tilhører Hitra & Frøya Skyttersamlag, og driver med ordinær skyting ihht DFS reglement baneskyting og feltskyting. I tillegg arrangerer vi treninger og oppskyting for jegere.